رُز داک مرجع دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی معتبر

رُز داک مرجع دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی معتبر

به فروشگاه ما خوش آمديد.

محصولات فروشگاه

مقاله درباره تیتراسیون

مقاله درباره تیتراسیون
تیتراسیون همراه با توضیحات کامل

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله توان راکتیو چیست

مقاله توان راکتیو چیست
توان راکتیو چیست و کاربرد آن در صنعت

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله تهیه بنزویین

مقاله تهیه بنزویین
تهیه بنزویین همراه با توضیحات کامل

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله تعریف خوردگی فلزات

مقاله تعریف خوردگی فلزات
تعریف خوردگی فلزات به همراه توضیحات کامل

توضيحات بيشتر

دانلود 6,000 تومان

مقاله در مورد ترمودینامیک

مقاله در مورد ترمودینامیک
ترمودینامیک به همراه توضیحات کامل

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله ترمزهای ضد قفل چگونه کار می کنند

مقاله ترمزهای ضد قفل چگونه کار می کنند
ترمزهای ضد قفل چگونه کار می کنند و ویژگی آن

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله درمورد ترمز ضد قفل

مقاله درمورد ترمز ضد قفل
ترمز ضد قفل به همراه توضیحات کامل

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله درباره ترانسفورماتور های برق

مقاله درباره ترانسفورماتور های برق
ترانسفورماتور های برق و کاربرد و اهمیت ان ها در صنعت برق

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله درباره تاسیسات مکانیکی ساختمان

مقاله درباره تاسیسات مکانیکی ساختمان
تاسیسات مکانیکی ساختمان همراه با توضیحات کامل

توضيحات بيشتر

دانلود 6,000 تومان

مقاله تاریخچه سلاح های شیمیایی

مقاله تاریخچه سلاح های شیمیایی
تاریخچه سلاح های شیمیایی همراه با توضیحات کامل

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله تاریخچه جوشکاری

مقاله تاریخچه جوشکاری
تاریخچه جوشکاری همراه با توضیحات کامل

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

مقاله درباره پمپ

مقاله درباره پمپ
پمپ و انواع آن همراه با توضیحات کامل

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان