رُز داک مرجع دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی معتبر

رُز داک مرجع دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی معتبر

به فروشگاه ما خوش آمديد.

محصولات فروشگاه

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول)

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول)
دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول) با عنوان گزارش کردن اثرهای ناشی از تغییر در قیمت کالا و خدمات

توضيحات بيشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل سیزدهم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن و ون بردا ترجمه دکتر علی پارسائیان

پاورپوینت فصل سیزدهم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن و ون بردا ترجمه دکتر علی پارسائیان
دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم تئوری حسابداری جلد دوم هندرکسن و ون بردا ترجمه دکترعلی پارسائیان با عنوان صورت وضیعت مالی

توضيحات بيشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن

پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن
دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن با عنوان دارایی ها و شیوه ی تعیین ارزش آن ها

توضيحات بيشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن و ون بردا ترجمه دکتر علی پارسائیان

پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن و ون بردا ترجمه دکتر علی پارسائیان
دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری جلد دوم هندرکسن و ون بردا ترجمه دکتر علی پارسائیان با عنوان استهلاک و حفظ سرمایه

توضيحات بيشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل شانزدهم تئوری حسابداری هندریکسن جلد دوم

پاورپوینت فصل شانزدهم تئوری حسابداری هندریکسن جلد دوم
دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن با عنوان دارایی های جاری

توضيحات بيشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل هفدهم تئوری حسابداری هندریکسن (جلد دوم)

پاورپوینت فصل هفدهم تئوری حسابداری هندریکسن (جلد دوم)
دانلود پاورپوینت فصل هفدهم تئوری حسابداری هندریکسن (جلد دوم) با عنوان دارایی های ثابت

توضيحات بيشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل هیجدهم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن

پاورپوینت فصل هیجدهم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن
پاورپوینت فصل هیجدهم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن با عنوان دارایی های نامشهود و سرمایه گذاری غیرجاری

توضيحات بيشتر

دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت فصل بیست و دو تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن و ون بردا ترجمه دکتر علی پارسائیان

پاورپوینت فصل بیست و دو تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن و ون بردا ترجمه دکتر علی پارسائیان
دانلود پاورپوینت فصل بیست و دو تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن و ون بردا ترجمه علی پارسائیان با عنوان حقوق صاحبان سهام

توضيحات بيشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل بیست و سوم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن و ون بردا ترجمه دکتر علی پارسائیان

پاورپوینت فصل بیست و سوم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن و ون بردا ترجمه دکتر علی پارسائیان
دانلود پاورپوینت فصل بیست و سوم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن و ون بردا ترجمه دکتر علی پارسائیان با عنوان تغییرات در حقوق صاحبان سهام

توضيحات بيشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل اول تئوری حسابداری جلد اول تالیف: دکتر رضا شباهنگ

پاورپوینت فصل اول تئوری حسابداری جلد اول تالیف: دکتر رضا شباهنگ
دانلود پاورپوینت فصل اول تئوری حسابداری جلد اول تالیف دکتر رضا شباهنگ با عنوان مقدمه ای بر تئوری حسابداری

توضيحات بيشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل دوم تئوری حسابداری جلد اول تالیف: دکتر رضا شباهنگ

پاورپوینت فصل دوم تئوری حسابداری جلد اول تالیف: دکتر رضا شباهنگ
دانلود پاورپوینت فصل دوم تئوری حسابداری جلد اول تالیف دکتر رضا شباهنگ با عنوان روشهای تحقیق و تئوری حسابداری

توضيحات بيشتر

دانلود 12,000 تومان

طرح لایه باز لیبل فروش تخم مرغ

طرح لایه باز لیبل فروش تخم مرغ
طرح لایه باز برچسب تخم مرغ رسمی و بومی برچسب تخم مرغ طرح لایه باز برچسب تخم مرغ طرح لیبل تخم مرغ برچسب تخم مرغ محلی لیبل تخم مرغ فروشی برچسب تولیدی تخم مرغ لیبل تخم مرغ

توضيحات بيشتر

دانلود 7,000 تومان