رُز داک مرجع دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی معتبر

رُز داک مرجع دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی معتبر

به فروشگاه ما خوش آمديد.

محصولات فروشگاه

پاورپوینت فصل دوازدهم تئوری حسابداری 2 دکتر شباهنگ (جلد دوم)

پاورپوینت فصل دوازدهم تئوری حسابداری 2 دکتر شباهنگ (جلد دوم)
دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم تئوری حسابداری 2 دکتر شباهنگ با عنوان حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها

توضيحات بيشتر

دانلود 17,000 تومان

پاورپوینت فصل سیزدهم تئوری حسابداری(2) تالیف دکتر رضا شباهنگ

پاورپوینت فصل سیزدهم تئوری حسابداری(2) تالیف دکتر رضا شباهنگ
دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم تئوری حسابداری(2) تالیف دکتر رضا شباهنگ با عنوان مالیات بر درآمد در حسابداری مالی

توضيحات بيشتر

دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ (جلد دوم)

پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ (جلد دوم)
دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ با عنوان قراردادهای اجاره ای

توضيحات بيشتر

دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ

پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ
دانلود پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ با عنوان سرمایه گذاری بین شرکتها

توضيحات بيشتر

دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت فصل شانزدهم تئوری حسابداری 2 شباهنگ

پاورپوینت فصل شانزدهم تئوری حسابداری 2 شباهنگ
دانلود پاورپوینت شانزدهم تئوری حسابداری 2 دکتر شباهنگ با عنوان بازنشستگی و سایر مزایای آن

توضيحات بيشتر

دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت فصل هفدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ

پاورپوینت فصل هفدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ
دانلود پاورپوینت فصل هفدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ با عنوان حسابداری نفت و گاز

توضيحات بيشتر

دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت فصل هیجدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ

پاورپوینت فصل هیجدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ
دانلود پاورپوینت فصل هیجدهم تئوری حسابداری دکتر شباهنگ با عنوان افشای اطلاعات مالی

توضيحات بيشتر

دانلود 17,000 تومان

پاورپوینت فصل بیستم تئوری حسابداری(2) تالیف دکتر رضا شباهنگ

پاورپوینت فصل بیستم تئوری حسابداری(2) تالیف دکتر رضا شباهنگ
دانلود پاورپوینت فصل بیستم تئوری حسابداری(2) تالیف دکتر رضا شباهنگ با عنوان حسابداری علمی با پارادایم گوناگون

توضيحات بيشتر

دانلود 14,000 تومان

تحقیق تاثیر ورزش بر روح و روان

تحقیق تاثیر ورزش بر روح و روان
دانلود تحقیق در مورد تاثیر ورزش بر روح و روان در قالب ورد و قابل ویرایش

توضيحات بيشتر

دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت فصل نوزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف: دکتر شباهنگ

پاورپوینت فصل نوزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف: دکتر شباهنگ
دانلود پاورپوینت فصل نوزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ با عنوان مباحث مطروحه در حسابداری بین المللی

توضيحات بيشتر

دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت فصل چهارم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی

پاورپوینت فصل چهارم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی
دانلود پاورپوینت فصل چهارم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی با عنوان تصمیم گیری بر مبنای هزینه یابی هدف

توضيحات بيشتر

دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی

پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی
دانلود پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی با عنوان هزینه یابی بر مبنای فعالیت

توضيحات بيشتر

دانلود 17,000 تومان