به فروشگاه ما خوش آمديد.

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قيمت (تومان) خريد
فون لایه باز هفت سین و نوروز 2,000 دانلود
فون هفت سین و نوروز 97 2,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه ناتو و سیاست ‌های ایالات متحده در خاورمیانه 15,000 دانلود
پیشینه و مبانی نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه مفاهیم امپریالیسم و ایدئولوژی 15,000 دانلود
پیشینه و مبانی همگرایی و نظریات مربوط به آن 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه کارکرد و ویژگی های احزاب 15,000 دانلود
پیشینه و مبانی نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه فرهنگ استراتژیک 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و فرهنگ سیاسی 15,000 دانلود
پیشینه و مبانی مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجی 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه سامانه های دفاع موشکی و امنیت منطقه ای کشورها 15,000 دانلود
پیشینه و مبانی فقه سیاسی شیعه 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه رابطه دولت و جامعه مدنی 15,000 دانلود
پیشینه و مبانی فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی 15,000 دانلود
پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و بحران های سیاست 15,000 دانلود
پیشینه و مبانی امنیت و همگرایی در روابط بین الملل 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه آینده پژوهی 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه ایران هراسی 15,000 دانلود
مقاله اصول بانکداری 4,000 دانلود
پاورپوینت بررسی قانون اساسی کشور ترکیه 9,000 دانلود
پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر عباسپور با عنوان مزایای کارکنان 7,000 دانلود
پاورپوینت اصول حاکمیت شرکتی 7,000 دانلود
مقاله انگلیسی مدیریت: بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه شرکتهای (بنگاه های کوچک و متوسط) عرضه شده و عرضه نشده در بورس 15,000 دانلود
دانلود پاورپوینت کارآفرینی 7,000 دانلود
پاورپوینت تئوریهای مدیریت پیشرفته (فصل اول: کلیات) 4,500 دانلود
دانلود پاورپوینت خوشه های صنعتی 7,000 دانلود
دانلود پاورپوینت آموزش به بیمار 10,000 دانلود
دانلود پاورپوینت بازاریابی و تکنولوژی اطلاعات 6,000 دانلود
پاورپوینت های زیست شناسی 20,000 دانلود
سوالات زیست شناسی سال دهم 15,000 دانلود
طرح جابر با موضوع انواع خرما و خواص آن 6,000 دانلود
طرح جابر با موضوع انواع ریشه ها و کاربرد آن ها 5,000 دانلود
مقاله رقابت در بازار كار (جذب منابع مالی و فروش كالا) 23,000 دانلود
مقاله نقش پس اندازی بیمه 5,000 دانلود
تحقیق برآورد مالی شركتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم 11,000 دانلود
پاورپوینت سیستم کسب و کار الکترونیکی 9,000 دانلود
مقاله بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی 23,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه هوشمندسازی مدارس و سبک‌ های یادگیری دانش آموزان 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و كیفیت مراقبت پرستاری 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و راهبرد های مدیریت تعارض 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات انسانی 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه همکاری های بین کتابخانه ای - امانت بین کتابخانه ای 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه نقاشی‌ درمانی و سلامت روان 15,000 دانلود