رُز داک مرجع دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی معتبر

رُز داک مرجع دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی معتبر

به فروشگاه ما خوش آمديد.

محصولات دسته علوم انسانی

آزمون موزائیک ژیل

آزمون موزائیک ژیل
آزمون موزائیک ژیل

توضيحات بيشتر

دانلود 6,000 تومان

آزمون قضاوت اخلاقی MJT

آزمون قضاوت اخلاقی MJT
آزمون قضاوت اخلاقی MJT

توضيحات بيشتر

دانلود 6,000 تومان

آزمون های حافظه کلامی و عددی

آزمون های حافظه کلامی و عددی
آزمون های حافظه کلامی و عددی

توضيحات بيشتر

دانلود 6,000 تومان

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ(ENRICH)

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ(ENRICH)
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH)

توضيحات بيشتر

دانلود 9,000 تومان

پرسشنامه شجاعت

پرسشنامه شجاعت
پرسشنامه سنجش شجاعت

توضيحات بيشتر

دانلود 6,000 تومان

پرسشنامه رویکردهای مطالعه

پرسشنامه رویکردهای مطالعه
پرسشنامه روانشناسی رویکرد های مطالعه

توضيحات بيشتر

دانلود 6,000 تومان

آزمون هیجان خواهی زاکرمن

آزمون هیجان خواهی زاکرمن
آزمون هیجان خواهی زاکرمن

توضيحات بيشتر

دانلود 6,000 تومان

آزمون بندر-گشتالت

آزمون بندر-گشتالت
آزمون بندر گشتالت

توضيحات بيشتر

دانلود 6,000 تومان

مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی

مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی
این آزمون برای سنجش ارزش های شغلی و خانوادگی در حوزه روانشناسی طراحی شده است

توضيحات بيشتر

دانلود 6,000 تومان

دانلود تحقیق مدرنیته و پسا مدرنیته در گذر تاریخ

دانلود تحقیق مدرنیته و پسا مدرنیته در گذر تاریخ
مدرنیته به مثابۀ یک تمامیت، یک فلسفۀ تاریخی تکامل‌گرایانۀ آینده‌نگر است که مفهوم عقل و پیشرفت، هستۀ اساسی آن را تشکیل می‌دهد؛ عقلی که نه تنها در خصوص اخلاق و سیاست، بلکه معیار کلیۀ تجلیات زندگی انسان معاصر است نقطۀ عطف این دگرگونی را باید عصر روشنگری و یا عصر حاکمیت عقل دانست

توضيحات بيشتر

دانلود 7,000 تومان

دانلود خلاصه کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری اثر ماکس وبر

دانلود خلاصه کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری اثر ماکس وبر
در اینجا به بررسی تاثیر باورهای مذهبی بر پیدایش یک ذهنیت اقتصادی پرداخته شده و به عنوان نمونه ، همبستگی های روح زندگی اقتصادی جدید با اخلاق پروتستانیسم ریاضت کشانه انتخاب شده است هدف از تحقیق هم تعیین روابط مذاهب مهم با اقتصاد و قشربندی اجتماعی در حوزه تاثیر آنها می باشد

توضيحات بيشتر

دانلود 7,000 تومان

دانلود تحقیق فضا و سیارات

دانلود تحقیق فضا و سیارات
کره ی خاکی ما به همراه سایر کراتی که برای اغلب افراد شناخته شده اند، پیرامون ستاره ی ما یعنی خورشید در گردشند این منظومه ی شگفت انگیز اولین مبحث در مباحث کیهان شناسی را به خود اختصاص می دهد

توضيحات بيشتر

دانلود 10,000 تومان