رُز داک مرجع دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی معتبر

رُز داک مرجع دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی معتبر

به فروشگاه ما خوش آمديد.

محصولات دسته حسابداری

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری (نویسنده: چارلز پی جونز)

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری (نویسنده: چارلز پی جونز)
دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف چارلز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش با عنوان ارزشیابی سهام عادی

توضيحات بيشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت فصل هشتم مدیریت سرمایه گذاری چارلزپی. جونز

پاورپوینت فصل هشتم مدیریت سرمایه گذاری چارلزپی. جونز
دانلود پاورپوینت فصل هشتم مدیریت سرمایه گذاری چارلزپی جونز با عنوان تئوری پرتفلیوی

توضيحات بيشتر

دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت فصل نهم مدیریت سرمایه گذاری چارلزپی. جونز

پاورپوینت فصل نهم مدیریت سرمایه گذاری چارلزپی. جونز
دانلود پاورپوینت فصل نهم مدیریت سرمایه گذاری چارلزپی جونز با عنوان تئوری بازار سرمایه

توضيحات بيشتر

دانلود 12,000 تومان

پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری ( نویسنده: چارلز پی جونز)

پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری ( نویسنده: چارلز پی جونز)
دانلود دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری اثر چارلز پی جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش با عنوان کارایی بازار سرمایه

توضيحات بيشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری اثر چارلز

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری اثر چارلز
دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری اثر چارلز با عنوان تجزیه و تحلیل اقتصاد و بازار

توضيحات بيشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری (چارلز پی جونز)

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری (چارلز پی جونز)
دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری اثر چارلز پی جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش با عنوان تجزیه و تحلیل صنعت

توضيحات بيشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری (نویسنده چارلز پی جونز)

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری (نویسنده چارلز پی جونز)
دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری اثر چارلز پی جونز ترجمه دکتر تهرانی و نوربخش با عنوان تجزیه و تحلیل شرکت

توضيحات بيشتر

دانلود 13,000 تومان

پاورپوینت فصل اول حسابداری مدیریت تالیف دکتر شباهنگ

پاورپوینت فصل اول حسابداری مدیریت تالیف دکتر شباهنگ
دانلود پاورپوینت فصل اول حسابداری مدیریت تالیف دکتر شباهنگ با عنوان نقش حسابداری مدیریت در محیط در حال تغییر

توضيحات بيشتر

دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت فصل دوم حسابداری مدیریت تالیف: دکتر شباهنگ

پاورپوینت فصل دوم حسابداری مدیریت تالیف: دکتر شباهنگ
دانلود پاورپوینت فصل دوم حسابداری مدیریت تالیف دکتر شباهنگ با عنوان هزینه یابی بر مبنای فعالیت و سیستم مدیریت هزینه

توضيحات بيشتر

دانلود 17,000 تومان

پاورپوینت فصل سوم حسابداری مدیریت دکتر شباهنگ

پاورپوینت فصل سوم حسابداری مدیریت دکتر شباهنگ
دانلود پاورپوینت فصل سوم حسابداری مدیریت دکتر شباهنگ با عنوان گرایش اقلام بهای تمام شده

توضيحات بيشتر

دانلود 17,000 تومان

پاورپوینت فصل چهارم حسابداری مدیریت تالیف: دکتر شباهنگ

پاورپوینت فصل چهارم حسابداری مدیریت تالیف: دکتر شباهنگ
پاورپوینت فصل چهارم حسابداری مدیریت تالیف دکتر شباهنگ با عنوان اقلام مربوط بهای تمام شده و تصمیم گیری

توضيحات بيشتر

دانلود 14,000 تومان

پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت تالیف دکتر شباهنگ

پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت تالیف دکتر شباهنگ
دانلود پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت تالیف دکتر شباهنگ با عنوان روش برآورد اقلام بهای تمام شده

توضيحات بيشتر

دانلود 17,000 تومان