رُز داک مرجع دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی معتبر

رُز داک مرجع دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی معتبر

به فروشگاه ما خوش آمديد.

محصولات دسته حقوق

بررسی تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی

بررسی تاثیر ساخت قدرت بر تشدید ناسیونالیسم قومی
بررسی تاثیر ساخت قدرت بر تشد ید ناسیونالیسم قومی

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

بررسی احكام سقط جنین یا سقط حمل

بررسی احكام سقط جنین یا سقط حمل
بررسی احكام سقط جنین یا سقط حمل

توضيحات بيشتر

دانلود 7,500 تومان

بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان
بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

توضيحات بيشتر

دانلود 3,000 تومان

بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی

بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی
لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

توضيحات بيشتر

دانلود 7,000 تومان

بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی

بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی
تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی

توضيحات بيشتر

دانلود 13,000 تومان

تحقیق آئین دادرسی مدنی 2

تحقیق آئین دادرسی مدنی 2
آئین دادرسی مدنی 2

توضيحات بيشتر

دانلود 4,000 تومان

بررسی انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

بررسی انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

توضيحات بيشتر

دانلود 8,500 تومان

بررسی ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک

بررسی ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک
ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناك

توضيحات بيشتر

دانلود 3,000 تومان

تحقیق حقوقی کامل

تحقیق حقوقی کامل
تحقیق حقوقی کامل

توضيحات بيشتر

دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت احکامی در مورد زنان

پاورپوینت احکامی در مورد زنان
نفقه ارث حق طلاق تعدد زوجات

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

تحقیق و بررسی مکان یابی دفاتر اسناد رسمی

تحقیق و بررسی مکان یابی دفاتر اسناد رسمی
مکان یابی دفاتر اسناد رسمی

توضيحات بيشتر

دانلود 4,000 تومان

تحقیق مصونیت پارلمانی

تحقیق مصونیت پارلمانی
مصونیت پارلمانی

توضيحات بيشتر

دانلود 3,000 تومان