رُز داک مرجع دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی معتبر

رُز داک مرجع دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی معتبر

به فروشگاه ما خوش آمديد.

محصولات دسته پاورپوینت

دانلود پاورپوینت با موضوع ویژگی های یک شرکت خوب

دانلود پاورپوینت با موضوع ویژگی های یک شرکت خوب
دانلود پاورپوینت با موضوع ویژگی های یک شرکت خوب

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت مسائل ارضای محدودیت در هوش مصنوعی

پاورپوینت مسائل ارضای محدودیت در هوش مصنوعی
این پاورپوینت در مورد مسائل ارضای محدودیت در هوش مصنوعی در 50 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل مسائل ارضای محدودیت در هوش مصنوعی،مسائل ارضای محدودیت،عامل حل مسئله با جستجو در هوش مصنوعی،حل مسئله با جستجو،عاملهای حل مسئله،مبانی هوش مصنوعی و عاملهای هوشمندهوش مصنوعی شبکه عصبی چیستهوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعیهوش مصنوعی شبکه های عصبی مصنوعیعاملها

توضيحات بيشتر

دانلود 6,000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع سازه های تقاطعی (سیفون معکوس)

دانلود پاورپوینت با موضوع سازه های تقاطعی (سیفون معکوس)
دانلود پاورپوینت با موضوع سازه های تقاطعی (سیفون معکوس)

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع نشست زمین

دانلود پاورپوینت با موضوع نشست زمین
دانلود پاورپوینت با موضوع نشست زمین

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع ژئوسنتتیک ها

دانلود پاورپوینت با موضوع ژئوسنتتیک ها
دانلود پاورپوینت با موضوع ژئوسنتتیک ها معرفی ژئوسنتتیک،آشنایی با انواع ژئوسنتتیک ها ،کاربرد ژئوسنتتیک در حفاظت آب و خاک

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با نرم افزار Epanet

دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با نرم افزار Epanet
دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با نرم افزار Epanet

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت آشنایی با نرم افزارهای تخصصی- نرم افزار swat

پاورپوینت آشنایی با نرم افزارهای تخصصی- نرم افزار swat
دانلود پاورپوینت آشنایی با نرم افزارهای تخصصی نرم افزار swat

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

آشنایی با نرم افزار Easy fit

آشنایی با نرم افزار Easy fit
دانلود پاورپوینت نرم افزار های تخصصی آشنایی با نرم افزار Easy fit

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع ریزگردها

دانلود پاورپوینت با موضوع ریزگردها
دانلود پاورپوینت با موضوع ریزگردها

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع قنات

دانلود پاورپوینت با موضوع قنات
دانلود پاورپوینت با موضوع قنات

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت بادشکن و کاهش سرعت باد

دانلود پاورپوینت بادشکن و کاهش سرعت باد
دانلود پاورپوینت نقش بادشکن و کاهش سرعت باد

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان

دانلود تغذیه مصنوعی

دانلود تغذیه مصنوعی
دانلود پاورپوینت تغذیه مصنوعی

توضيحات بيشتر

دانلود 5,000 تومان